Bedrijfsprofiel

Financieringsregeling voor aankoop voerequivalenten

Coöperatie FromFarmers wil een aantrekkelijke coöperatie zijn. Daarom is een financieringsregeling voor de aankoop van voerequivalenten in het leven geroepen, zodat ondernemers via een lening voerequivalenten op naam kunnen krijgen.

De regeling zoals die nu luidt, is bedoeld voor in Nederland gevestigde leden van Coöperatie FromFarmers en maakt het, onder voorwaarden, mogelijk voerequivalenten aan te kopen. Een voorwaarde is dat het gaat om leden van Coöperatie FromFarmers die in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag niet langer dan één jaar aaneengesloten voerequivalenten op naam hebben gehad en die producten afnemen bij ForFarmers N.V. en/of haar dochterondernemingen.

Er kunnen in het kader van deze regeling minimaal 100 en maximaal 6.000 voerequivalenten per bedrijf gefinancierd worden.

Door producten bij ForFarmers N.V. en/of haar dochterondernemingen af te nemen, benut een lid voerequivalenten. De resultaatuitkering die door de benutting van voerequivalenten verkregen wordt, dient aangewend te worden voor het terugbetalen van de rente en voor het terugbetalen van tenminste 12,5% van de lening (aflossing). Deelnemers hebben de keuze of ze de hele resultaatuitkering willen gebruiken voor rente en aflossing, of dat ze een deel van de resultaatuitkering voor andere doeleinden willen gebruiken. Daarbij wetende dat de financiering een looptijd kent van maximaal tien jaar en het resterende saldo uiterlijk voor het einde van de looptijd afgelost dient te zijn. Vervroegde aflossing is mogelijk. 


Lees er meer over in de beschikbare documenten. 

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.